คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก

ศัพท์หมวดควรรู้ (Classified Words)

เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นทุกวัย
ด้วยคำศัพท์หมวด ความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆ พร้อมคำอ่านออกเสียง และความหมายของคำ

สามารถดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อารมณ์และความรู้สึก เพิ่มเติม ได้ที่ englishfitandfirm.blogspot.com

# คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน อารมณ์-ความรู้สึกต่างๆ
1. afraid อะเฟรด’ กลัว, เกรง
2. ashamed อะเชมดฺ’ อับอาย, กระดากใจ, ละอาย
3. bored บอร์ เบื่อหน่าย
4. confused คันฟิวซฺ’ สับสน
5. console คันโซล’ ปลอบใจ
6. cry คราย ร้องไห้
7. ecstatic เอคสแทท’ ทิค ปลื้มปิติ
8. exhausted เอกซอสทฺ’ ทิด เหนื่อยหอบ
9. frown เฟราน หน้านิ่วคิ้วขมวด
10. happy แฮพ’ พี มีความสุข
11. humor ฮิว’ เมอะ อารมณ์ขัน
12. jealous เจล’ เลิส อิจฉา, หึงหวง
13. laugh ลาฟ หัวเราะ
14. mad แมด โกรธ
15. nervous เนอร์’ เวิส กังวลใจ, หงุดหงิด
16. squeamish สควี’ มิช คลื่นไส้
17. surprised เซอไพรซฺดฺ’ ประหลาดใจ
18. thirsty เธิร์ส’ ที กระหายน้ำ

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>