อาชีพต่างๆ อาชีพที่ 1-20

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง พร้อมความหมายของคำศัพท์
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ศึกษาทำความเข้่าใจได้ง่าย

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
1. Referee เรฟฟะรี’ กรรมการตัดสิน
2. Ship captain ชิพ แคพ’ เทน กัปตันเรือ
3. Skipper สคีพ’ เพอะ ผู้บังคับการเรือ
4. Florist ฟลอร์’ ริสทฺ นักจัดดอกไม้
5. Teacher ที’ เชอะ คุณครู
6. Personal trainer เพอร์’ ซะเนิล เทร’ เนอะ ครูฝึกส่วนบุคคล
7. Cinematographer ซินนะแมท’ ทะกราฟเฟอะ เจ้าหน้าที่กำกับภาพ
8. Park ranger พาร์ค เรน’ เจอะ เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยาน
9. Laboratory technician แลบ’ ระทอรี เทคนิช’ ชัน เจ้าที่เทคนิคประจำห้องทดลอง
10. Pyrotechnician ไพ’ โรเทคนิชชัน เจ้าหน้าที่เทคนิคอุปกรณ์ดอกไม้ไฟ
11. Administrative Assistant แอดมิน’ นิสเทรทีฟว อะซิส’ เทินทฺ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12. Forester ฟอ’ ริสเทอะ เจ้าหน้าที่ป่าไม้
13. Conservation worker คอนเซอรเว’ ชัน เวอร์’ เคอะ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้
14. Physician ฟิซิช’ เชียน อายุรแพทย์
15. Makeup artist เมค’ คัพ อาร์’ ทิสทฺ ช่างแต่งหน้า
16. House painter เฮาส์ เพน’ เทอะ ช่างทาสีบ้าน
17. Framer เฟรม’ เมอะ ช่างทำกรอบรูป
18. Instrument repair technician อิน’ สทระเมินทฺสฺ ริแพร์’ เทคนิช’ ชัน ช่างเทคนิคซ่อมเครื่องดนตรี
19. Plumber พลัม’ เมอะ ช่างท่อประปา
20. Electrician-repair อิเลคทริช’ เชินรีแพร์’ ช่างไฟฟ้า

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>