อาชีพต่างๆ อาชีพที่ 41-60

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ การอ่านออกเสียง พร้อมความหมายของคำศัพท์
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ศึกษาทำความเข้่าใจได้ง่าย

# คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
41. Marine biologist มะรีน’ ไบออล’ ละจิสทฺ นักชีววิทยาทางทะเล
42. Biostatistician ไบโอสทะทิส’ ทิคเชียน นักชีวสถิติ
43. Studio musician สทิว’ ดิโอ มิวซิช’ เชียน นักดนตรีสตูดิโอ
44. Tranlstor แทรนซฺเล’ เทอะ นักแปล
45. Dancer แดน’ เซอะ นักเต้น
46. Recreation therapist เรครีเอ’ ชัน เธอ’ ระพิสทฺ นักนันทนาการ
47. Paleontologist เพนลีออนทอล’ โลจิสทฺ นักบรรพชีวินวิทยา
48. Accountant อะเคา’ เทินทฺ นักบัญชี
49. Archaeologist อาร์คีออล’ โลจิสทฺ นักโบราณคดี
50. Commercial diver คะเมอ’ เชิล ได’ เวอะ นักดำน้ำพาณิชย์
51. Historian ฮิสทอ’ เรียน นักประวัติศาสตร์
52. Disc Jockey ดิสคฺ จอค’ คี นักเปิดแผ่น (ดีเจ)
53. Fire fighter ไฟ’ เออะ ไฟ’ เทอะ นักดับเพลิง
54. Horticulturists ฮอร์’ ทิคัลเชอะริสทฺ นักเพาะพันธุ์พืช
55. Dietitian ไดอิทิช’ เชิน นักโภชนาการ
56. Metallurgist เมท’ ทะเลอร์จิสทฺ นักแยกโลหะ
57. Drafter ดราฟ’ เทอะ นักร่างแบบ
58. Financial planner ฟีแนน’ เชียล แพลน’ เนอะ นักวางแฟนการเงิน
59. Events planner อี’ เวิน แพลน’ เนอะ นักวางแผนจัดงาน
60. Financial analyst ฟีแนน’ เชียล แอน’ นิลิสทฺ นักวิเคราะห์การเงิน

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>