ศัพท์อังกฤษ ที่พบในห้องครัว คำที่ 1-20

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่ห้องครัว เรียนรู้ง่ายด้วยมีคำอ่านออกเสียงกำกับ พร้อมความหมายของคำ จดจำง่ายด้วยคำศัพท์หมวดหมู่เดียว

# คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย
1. homemaker โฮม’ เมกเกอะ แม่บ้าน
2. pot holder พอท โฮล’ เดอะ ผ้าจับหม้อ
3. pot พอท หม้อ
4. bottle opener บอต’ เติล โอ’ เพเนอะ ที่เปิดขวด
5. tin opener ทิน โอ’ เพเนอะ ที่เปิดกระป๋อง
6. tray เทร ถาด
7. plate เพลท จาน
8. toothpick ทูธ’ พิค ไม้จิ้มฟัน
9. toaster โทซ’ เทอะ เครื่องปิ้งขนมปัง
10. tea kettle ที เคท’ เทิล กาต้มชา
11. measuring spoon เมซ’ เฉอะริง สพูน ช้อนตวง
12. measuring cup เมซ’ เฉอะริง คัพ ถ้วยตวง
13. pan แพน กระทะ
14. sink ซิงคฺ อ่างล้างจาน
15. blender เบล็น’ เดอะ เครื่องปั่น
16. chopping block ชอพพิง บลอค เขียง
17. bowl โบล ชาม
18. bin บิน ถังขยะ
19. dishwasher ดิช’ วอชเชอะ เครื่องล้างจาน
20. flipper ฟลีพ’ เพอะ ตะหลิว

Related Post

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>