Results for category "คำศัพท์หมวดผ้า"

ผ้าที่นิยมใช้ทั่วไป

admin 0 Comments

ศัพท์หมวดชวนรู้ (Classified Thai-English)

ศัพท์หมวด อังกฤษ-ไทย คำอ่าน-คำแปลไทย ใช้งานบ่อย
มาศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่พบบ่อย กับคำศัพท์ผ้าที่นิยมใช้ทั่วไป . . . ผ้าที่พบตามท้องตลาด มักจะมีชื่อเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนผสมของเส้นใยหลายชนิด ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป

# ชนิดของผ้า คำศัพท์อังกฤษ อ่านว่า
1. ผ้าฝ้าย Cotton คอท’ เทิน
2. ผ้าลินิน Linen ลิน’ เนิน
3. ผ้าสแปนเด็กซ์ (ผ้ายืด) Spandex สะแปน’ เดกซฺ
4. ผ้าขนสัตว์ Wool วูล
5. ผ้าไหม Silk ซิลคฺ
6. ผ้าไนลอน Nylon ไน’ ลอน
7. ผ้าอะครีลิก Acrylic อะคริส’ ลิค
8. ผ้าเรยอน Rayon เร’ ออน