Results for category "สารบัญคำศัพท์หมวด"

คำศัพท์อังกฤษ งานอาชีพ

admin 0 Comments

ศัพท์หมวดอังกฤษพื้นฐาน (Vocabulary of English)

เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก ด้วยสารพัดศัพท์หมวดน่ารู้
รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน อย่างเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือฟื้นความจำหลังจากห่างหายไปนาน

มาเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย

สารบัญ คำศัพท์หมวด งานอาชีพ

คำศัพท์อังกฤษ เครื่องดนตรีสากล

admin 0 Comments

เครื่องดนตรีตะวันตก

เครื่องดนตรี เป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสียงดนตรี เสียงดนตรีแตกต่างกัน ให้อารมณ์แก่ผู้ฟังต่างกัน อันเกิดจาก

  • ความแตกต่างของรูปร่าง
  • ลักษณะวัตถุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี
  • และ วิธีการทำให้เกิดเสียง

สารบัญ คำศัพท์หมวดภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรีสากล

คำศัพท์อังกฤษ ร่างกายของเรา

admin 0 Comments

คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Basic Vocabulary)

คำศัพท์พื้นฐานสำคัญ พบบ่อยในชีวิตประจำวัน มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับร่างกายของเรา พร้อมคำอ่าน คำแปล
ร่างกายของเรา เป็นสิ่งใกล้ตัวของเราที่สุด มารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของเรากันเถอะ

สารบัญ คำศัพท์หมวด ร่างกายมนุษย์