ศัพท์อังกฤษ ที่พบในห้องครัว คำที่ 21-35

เรียนภาษาอังกฤษ จำแม่นด้วยศัพท์หมวด

จำคำศัพท์ จำแม่น ระลึกได้ เพราะเป็นคำศัพท์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการเรียน และจำศัพท์ใกล้เคียงกัน รวบรวมเป็นหมวดหมู่

ศัพท์อังกฤษที่จำเป็นรอบๆ ตัว จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมคำอ่าน มาเรียนรู้คำศัพท์หมวดห้องครัวกัน

# คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน คำแปลเป็นภาษาไทย
21. funnel ฟัน’ เน็ล กรวย
22. swatter ซว็อท’ เทอะ ไม้ตีแมลงวัน
23. dishwashing liquid ดิช’ วอชชิง ลิค’ วิด น้ำยาล้างจาน
24. kettle เคท’ เทิล กาน้ำ
25. ladle เล’ เดิล ทัพพี
26. matchbox แมทชฺ’ บอค กล่องไม้ขีดไฟ
27. mortar มอ’ เทอะ ครก
28. grater เกร’ เทอะ เครื่องขูด
29. rolling pin โรล’ ลิง พิน ไม้นวดแป้ง
30. whisk วิซคฺ ที่ตีไข่
31. rice cooker ไรซ คุค’ เคอะ หม้อหุงข้าว
32. portable gas stove โพ’ เทเบิล แก๊ซ ซโทฟ เตาแก๊สปิคนิค
33. mouse trap เม้าสฺ แทร็พ กับดักหนู
34. oven อัฟ’ เวิน เตาอบ
35. refrigerator รีฟริจ’ เจอะเรเทอะ ตู้เย็น

Related Post

Comments

comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>