Results for tag "101-1000000000-ภาษาอังกฤษ-พร้อมคำอ่า"

ตัวเลข จำนวนนับ มากกว่า 100

admin 0 Comments

ศัพท์พื้นฐานที่มักมีการใช้บ่อยๆ (Daily English Vocabulary

แนะนำคำศัพท์ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวเลข จำนวนนับ 101, 1,000, 1,001, 10,000, 1,000,000, 1,000,000,000
สะดวกในการเรียนรู้ ด้วยการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่
ง่ายในการทำความเข้าใจด้วยคำอ่านภาษาไทยกำกับไว้ พร้อมความหมาย

# เลข จำนวนนับ คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน
1. 101 one hundred and one วัน ฮัน’ เดริด แอนดฺ วัน
2. 1,000 one thousand วัน เธา’ แส็น
3. 1,001 one thousand one วัน เธา’ แส็น วัน
4. 10,000 ten thousand เทน เธา’ แส็น
5. 100,000 one hundred thousand วัน ฮัน’ เดริด เธา’ แส็น
6. 1,000,000 one million วัน มิล’ ยัน
7. 1,000,000,000 one billion วัน บิล’ ยัน