Results for tag "21-100-ภาษาอังกฤษ-พร้อมคำอ่าน"

ตัวเลข จำนวนนับ 21 – 100

admin 0 Comments

ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน (English Basic Vocabulary)

แนะนำคำศัพท์ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือ จำนวนนับ 21 – 100
สะดวกในการเรียนรู้ ด้วยการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหมวดหมู่
ง่ายในการทำความเข้าใจด้วยคำอ่านภาษาไทยกำกับไว้ พร้อมความหมาย

# เลข จำนวนนับ คำศัพท์อังกฤษ คำอ่าน
1. 21 twenty-one ทเวน’ ที วัน
2. 22 twenty-two ทเวน’ ที ทู
3. 30 thirty เธอร์’ ที
4. 40 forty ฟอร์’ ที
5. 50 fifty ฟิฟ’ ที
6. 60 sixty ซิคซฺ’ ที
7. 70 seventy เซฟว’ เวิน ที
8. 80 eighty เอ’ ที
9. 90 ninety ไนนฺ’ ที
10. 100 one hundred วัน ฮัน’ เดริด